Samorząd Równych Szans 2014 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zorganizowała w 2014 roku VI edycję konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i o tytuł „Samorządu Równych Szans 2014”. Mieliśmy również przyjemność oddać w Państwa ręce publikację prezentującą laureatów konkursu z 2013 roku.

W konkursie mogły wziąć udział wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizowały projekty, przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. W 2014 roku przyznaliśmy ponadto nagrody w kategorii: najlepsze praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz najlepsze praktyki na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Podobnie jak w latach ubiegłych samorządy z województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego zostaną dodatkowo nagrodzone w regionalnych edycjach konkursu.

Partnerami edycji regionalnych byli:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Nagrody wręczyliśmy podczas ogólnopolskiego spotkania z udziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami, decydentów oraz mediów.

Ostateczny termin składania wniosków upływał 23 czerwca 2014 r.

Istotną zmianą była nowa forma zgłaszania wniosków do konkursu.
W VI edycji wnioski konkursowe należało składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl. W tym celu prosiliśmy o:

 1. REJESTRACJĘ KONTA W SYSTEMIE
  Rejestracji konta może dokonać dowolny pracownik, upoważniony do reprezentacji Państwa samorządu i wprowadzania opisów dobrych praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami (jako przedstawiciel wykonawcy dobrej praktyki).
  Przewodnik po Bazie Dobrych Praktyk
 2. PRZESŁANIE POTWIERDZENIA REJESTRACJI
  W celu aktywacji konta konieczne będzie wydrukowanie potwierdzenia, podpisanie go przez osobę zakładającą konto oraz przez zwierzchnika samorządu i odesłanie do FIRR.
 3. WPROWADZENIE OPISU DOBREJ PRAKTYKI
  Aktywne konto umożliwi wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk Państwa samorządu (także archiwalnych oraz tych, których nie zamierzacie Państwo zgłaszać do konkursu).
  W ten sposób możecie Państwo promować wszystkie swoje działania na rzecz osób
  z niepełnosprawnościami. Tylko od Państwa zależy, ile dobrych praktyk opublikujecie w Bazie.
 4. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI DO KONKURSU
  Do tegorocznej edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” możliwe będzie zgłoszenie jednego wybranego przez Państwa projektu.

Proces rejestracji przedstawialiśmy krok po kroku w załączonym przewodniku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy zainteresowani mogli uzyskać pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl. Baza Dobrych Praktyk to nowe narzędzie, które ciągle udoskonalamy, dlatego będziemy wdzięczni również za wszelkie uwagi dotyczące jej funkcjonalności. Pomogą nam one dostosować serwis do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wszystkie samorządy – wojewódzkie, powiatowe i gminne zapraszamy do rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk i udziału w VI edycji konkursu „Samorząd Równych Szans!

Patronat honorowy

Logotypy Państwowej Komisji Wyborczej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Patronaty medialne

Magazyn Wspólnota    logotyp serwisu samorządowego

Finansowanie

Logotypy unijne i pozostałych sponsorów, FDC, Integracja, FIRR, PFRON, Fundacja Imago

Wróć do początku strony