Samorząd Równych Szans 2013 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Środki finansowe Samorządu woj. Dolnośląskiego, Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy o dofinansowanie/data zawarcia:

DS-N/906/13z dnia 25 marca 2013 r.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / woj. Dolnośląskie / cała Polska.

Okres realizacji:

25.03.2013 – 31.12.2013.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Lubaś, magdalena.lubas@firr.org.pl, 663 000 040

Cele projektu:

Celem głównym projektu była ogólnopolska promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz tej grupy osób oraz weryfikację ich dotychczasowych działań. Realizowane w ramach projektu: Konwent, warsztaty oraz gala konkursowa, odbyły się na terenie Dolnego Śląska.

Główne cele projektu:

Wsparcie oferowane w ramach projektu objęło m. in.:

  • nagrodzenie samorządów realizujących najciekawsze inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych tytułem „Samorząd Równych Szans 2013” i wręczenie nagród na uroczystej gali promującej aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  • udział przedstawicieli, samorządów, instytucji centralnych, organizacji i środowisk zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz w ogólnopolskich dwudniowych,
  • organizację drugiego ogólnopolskiego Konwentu Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich działających w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych,
  • popularyzację najlepszych praktyk poprzez wydanie i dystrybucję publikacji podsumowującej Konkurs, dotyczącej problematyki związanej z niepełnosprawnością.
Wróć do początku strony