Samorząd Równych Szans 2012 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Środki finansowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy o dofinansowanie / data zawarcia:

DS-N/2858/12 z dnia 20 września 2012 r.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / Województwo Dolnośląskie / cała Polska.

Okres realizacji:

01.10.2012 – 31.12.2012.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Lubaś, magdalena.lubas@firr.org.pl, 663 000 040

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem głównym projektu była ogólnopolska promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz tej grupy osób oraz weryfikację ich dotychczasowych działań. Realizowane w ramach projektu gala konkursowa, warsztaty, spotkania dostępnościowe oraz Konwent odbyły się na terenie Dolnego Śląska. Wystąpienie w roli gospodarza potwierdziło wagę przykładaną przez władze Województwa Dolnośląskiego do realizacji polityki równych szans. Dolny Śląsk został przedstawiony na forum ogólnopolskim jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym i aktywnie promujący dobre praktyki na ich rzecz.

Główne działania Projektu:

 • Gala wręczenia nagród. Gala zgromadziła samorządowców z całego kraju, przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, przedstawicieli licznych mediów. Podczas gali wręczono 15 statuetek dla zwycięskich samorządów, 25 wyróżnień oraz m.in. nagrody specjalne Polskiego Związku Głuchych i Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
 • Dwudniowe warsztaty jako wydarzenie towarzyszące gali. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz wyrównywania szans. Poruszane tematy związane były z różnymi aspektami polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
  Spotkania dostępnościowe z zakresu problematyki dostępności dokumentów elektronicznych i stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Konwent Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich działających w obszarze wspierania Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem była dyskusja nad bieżącymi problemami przydarzającymi się podczas realizacji obowiązków oraz stworzenie forum wzajemnej wymiany pozytywnych doświadczeń wśród województw. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 14 województw.
 • Publikacja. Aby podsumować konkurs i szerzyć dobre praktyki przygotowano publikację (300 egzemplarzy), opisującą 15 nagrodzonych projektów. Publikację przekazano uczestnikom działań projektowych.
 • Współpraca z mediami. Na temat konkursu Samorząd Równych Szans ukazało się ponad 70 publikacji, w tym 3 telewizyjne (materiał w Dzień Dobry TVN + rozmowa w studiu, materiał w TVP Wrocław + rozmowa w studiu oraz materiał w TV Dami) i 4 radiowe (Radio Wrocław, Radio Opole, Radio Rodzina, Radio Gdańsk).

Grupa docelowa, w tym liczba (osiągnięta / zakładana) odbiorców:

 • liczba uczestników gali konkursu Samorząd Równych: 115 / 120 osób,
 • liczba uczestników ogólnopolskich warsztatów: 75 / 60 osób,
 • liczba uczestników spotkań dostepnościowych (łącznie w dwóch spotkaniach): 28 / 40 osób,
 • liczba uczestników Konwentu pracowników Urzędów Marszałkowskich: 37 / 30 osób.
Wróć do początku strony