Samorząd Równych Szans 2011 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zadania zlecone – VII konkurs). Umowa nr ZZB/00000146/BF/2011 z dn. 27.12.2011 r.)

Główny cel projektu:

promowanie aktywności osób niepełnosprawnych z różnych dziedzinach życia poprzez wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz tej grupy osób.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Lubaś, magdalena.lubas@firr.org.pl, 663 000 040

Wsparcie to objęło:

 • Nagrodzenie samorządów realizujących najciekawsze inicjatywy na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych tytułem „Samorząd Równych Szans”
 • Organizację serii spotkań z samorządowcami i ich lokalnymi partnerami na temat prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie konsultacji dla przedstawicieli samorządów
 • Promocję najlepszych działań samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez publikację praktyk nagrodzonych w konkursie „Samorząd Równych Szans”
 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie celowości wspierania osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z lokalnymi mediami.

W ramach realizacji Projektu:

 • Nagrodzono samorządy realizujące najciekawsze inicjatywy na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych tytułem „Samorząd Równych Szans” – projekt wsparły kolejne instytucje, jako stały partner m.in. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, wszystkie samorządy, których projekty rozpatrzono, zostały uhonorowane tytułem Samorządu Równych Szans. Za najlepsze projekty zdecydowano przyznać 15 statuetek (w tym 2 złote statuetki za trzykrotne zwycięstwo w konkursie) i 29 wyróżnień (zakładana wartość minimalna wynosiła 15 statuetek i wyróżnień);
 • Nagrody specjalne przyznali: Pani Minister Elżbieta Radziszewska – Pełnomocnik Rządu d spraw Równego Traktowania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Polski Związek Głuchych. Nagrody rozdało również Zakopane (w konkursie Zakopane bez Barier) oraz fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM (Lider Równych Szans;
 • Zorganizowano serię spotkań z samorządowcami i ich lokalnymi partnerami na temat prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych (tematyka spotkań dotyczyła bardzo różnych problemów, napotykanych przez samorządy; liczba uczestników spotkań eksperckich przekroczyła znacznie wartości minimalne);
 • Prowadzono 132 konsultacje la przedstawicieli samorządów;
 • Wydano i rozdystrybuowano publikację praktyk nagrodzonych w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Słowem wstępnym opatrzyła ją pani prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, co bez wątpienia świadczy o pozytywnym odbiorze i dużym znaczeniu tego wydawnictwa.
 • Echa medialne konkursu objęły ponad 100 tytułów.
 • Konkurs po raz kolejny okazał się bardzo wyczekiwany przez grupę docelową. Organizator otrzymał liczne podziękowania za jego organizację i wsparcie samorządów w zakresie realizacji polityki równości na rzecz osób niepełnosprawnych. Publikacja została przekazana możliwie największej grupie odbiorców. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również wszystkie spotkania eksperckie i konsultacyjne, szczególnie obejmujące tematykę dostępności serwisów internetowych i dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych. Dostrzega się tu dużą chęć ze strony samorządów i potrzebę poprowadzenia dla ich pracowników takich akcji edukacyjnych.
Wróć do początku strony