Pełno(s)prawny Student 2023 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

XVII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student odbyła się 12 grudnia 2023 w Krakowie.

Jak co roku, na konferencji Pełno(s)prawny Student, gościliśmy pokaźne grono przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski, a także przedstawicielkę firmy, zajmującej się wsparciem w aplikowaniu o środki unijne dla szkół wyższych.

Na konferencji gościli również przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Swoją obecnością i udziałem wsparli nas nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości.

W sumie na tegorocznym Pełno(s)prawnym Studencie audytorium liczyło niemal sto osób!

Poniżej przedstawiamy program konferencji Pełno(s)prawny Student:

09:00-09:30 Otwarcie Konferencji

09:30-10:00 Założenia konkursowe w projektach z obszaru dostępności perspektywy i możliwości wdrożenia

10:00-11:30 Zwiększanie dostępności uczelni wyższych w kolejnych latach w nowej perspektywie finasowania

Prelegenci: Anna Marciniak, Jakub Ardyn (Narodowe Centrum Badan i Rozwoju)

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Kierunki „trudne” – wyzwanie dla dostępności czy granica nie do przekroczenia – czy osoby z niepełnosprawnościami mogą studiować wszystko?

Panel dyskusyjny: Monika Wiejaczka (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Patrycja Goryń (Uniwersytet w Białymstoku), Magdalena Sikorska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

13:30-14:30 Obiad

14:30-15:30 Zakres wsparcia studentów transpłciowych na uczelniach wyższych

Prelegenci: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mateusz Kobryn (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)

15:30-16:30 Nowinki i wynalazki w środowisku akademickim – gotowe rozwiązania (nie tylko) technologiczne w służbie dostępności

Prelegentki: Dominika Marszałek-Rojek (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

Wróć do początku strony