Pełno(s)prawny Student 2017 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zorganizowała w 2017 roku XI edycję konferencji:

PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT

poświęconą zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Dyskutowano m.in. na temat nowych regulacji planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja odbyła się 14 listopada 2017 r. w Krakowie, w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35, Budynek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Sala Miedziana).

W 2017 roku zaprosiliśmy Państwa do dyskusji na temat nowych regulacji planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W formularzu zgłoszeniowym można było znaleźć propozycje tematów sesji warsztatowych. Można było zaznaczyć 4 tematy, które według Państwa były najistotniejsze i potrzebne do omówienia podczas konferencji.

Udział w konferencji był bezpłatny. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania konferencji.

Udział w konferencji można było zgłosić za pośrednictwem formularza online lub wypełniając formularz papierowy i wysyłając go faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl

Termin przesyłania zgłoszeń mijał 31 października 2017 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzymał e-mailowe potwierdzenie rejestracji zawierające informacje na temat szczegółowego programu konferencji, miejsca obrad itp.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail: Agata.Szal@firr.org.pl

Partnerzy

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logotyp_Kraków

Logotyp Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Patronat honorowy

Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich

Patronat medialny

Logotyp Fundacji Integracja

Portal Niepelnosprawni.pl

Logotyp TVP3 Kraków

Logotyp BON

Logotyp magazynu Nasze Sprawy

Logotyp Utilitia

Logotyp kwartalnika Tyfloświat

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo Małopolska

Wróć do początku strony