Pełno(s)prawny Student 2015 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

UMK / FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.08.2015 – 30.11.2015.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Konferencja Pełnosprawny Student jest wydarzeniem cyklicznych, stanowiącym punkt odniesienia dla studentów z niepełnosprawnościami. Rokrocznie gromadzi osoby z niepełnosprawnościami, decydentów, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli uczelni wyższych, zaangażowanych w proces dostosowywania środowiska akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skupiał się na promocji działań oraz rozwiązań integracyjnych i antydyskryminacyjnych, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu akademickim, z uwzględnieniem wszystkich jego obszarów osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Główne działania Projektu:

  1. Rekrutacja uczestników;
  2. Rezerwacja sali konferencyjnej;
  3. Pozyskanie prelegentów oraz osób prowadzących dyskusje i uzyskanie materiałów konferencyjnych;
  4. Przygotowanie materiałów do dystrybucji wśród uczestników;
  5. Realizacja konferencji;
  6. Działania promocyjno–informacyjne, uwzględniające pozyskanie patronatów medialnych i honorowych.

Grupa docelowa:

  1. Przedstawiciele wyższych uczelni, którzy zajmują się tworzeniem dostępności studiów dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. władze edukacyjne (samorządowe i centralne), odpowiedzialne za kształtowanie polityki edukacyjnej kraju,
  3. instytucje zajmujące się szeroko pojętą problematyką osób z niepełnosprawnościami.
Wróć do początku strony