Pełno(s)prawny Student 2014 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W dniach 29 – 30 października 2014 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się VIII edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student. W trakcie dwóch, niezwykle intensywnych dni, goście dyskutowali o problemach, jakie spotykają studentów z niepełnosprawnościami.

W tym roku dyskutowaliśmy przede wszystkim na temat braku wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami bez orzeczenia. Liczba studentów bez orzeczeń nie jest mała – stanowią oni około 30 % wszystkich studentów z niepełnosprawności. Brak orzeczenia o niepełnosprawności utrudnia, a czasem całkowicie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia ze strony uczelni w takim wymiarze, jaki należy się studentom, którzy orzeczenie posiadają. Temat posiadania orzeczeń kontynuowano w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych studentów. Jak się okazuje, samo posiadanie orzeczenia nie jest równoznaczne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przez co cierpią na tym studenci bez orzeczeń. W dalszej części dyskutowano o sposobach i możliwościach wspierania studentów bez orzeczeń oraz o tym jak zachęcić studentów z niepełnosprawnościami do korzystania ze wsparcia BON.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji poruszono temat dotyczący studentów z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. W opinii naszych ekspertów, w dalszym ciągu spotykamy się ze stygmatyzacją osób z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi. Osoby te same również izolują się od świata zewnętrznego. Debatowano więc o tym, jak przekonać społeczeństwo, że osoby chore psychicznie nie różnią się od ludzi zdrowych, nie należy się ich bać i spychać na margines oraz jak je wesprzeć. Drugi dzień rozpoczął się od panelu dyskusyjnego poświęconego studentom z zaburzeniami autystycznymi.

W związku z wyborami samorządowymi krótko został przedstawiony projekt Pełno(s)prawny Wyborca, którego zadaniem jest zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do udziału w wyborach, a także sprawdzenie jak lokale wyborcze są dostosowane do specjalnych potrzeb głosujących. Ponad to zaprezentowano jak wygląda monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcono obecnych gości do bycia Ambasadorem Konwencji, a także zgłaszania przypadków łamania praw osób z niepełnosprawnościami jak również dobrych praktyk, działań, które zasługują na uwagę.

Konferencja zakończyła się sukcesem.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia za rok!

Wróć do początku strony