Pełno(s)prawny Student 2011 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

15 listopada 2011 r. goście z całego kraju przyjechali do Krakowa, aby w ramach V edycji konferencji „Pełno(s)prawny Student” rozmawiać o zwiększaniu dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem, organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Pierwsza Dama RP Anna Komorowska w liście skierowanym do uczestników wydarzenia napisała m.in., że: „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych przez zwiększanie możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, otwiera im drogę wyboru lepszego życia i jest źródłem ogromnej satysfakcji, jak również podbudowuje wiarę we własne siły. Od tego zależy bowiem powodzenie w ich przyszłym życiu osobistym i zawodowym.”

W pierwszej części konferencji przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Kurkiewicz oraz Prezes Zarządu FIRR Aleksander Waszkielewicz przedstawili zmiany jakie w kształceniu osób niepełnosprawnych przyniosła nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Następnie o zastosowaniu zapisów dotyczących wyrównywania szans Osób Niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych opowiedział konsul generalny USA w Krakowie Jeffrey Vick.

W dalszej części spotkania rozmawiano na następujące tematy:

  • Alternatywne źródła finansowania działalności na rzecz zwiększania dostępności uczelni dla Osób Niepełnosprawnych
  • Dobre praktyki w dziedzinie wykorzystania dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych
  • Conceptualizations of disability and specifically learning – disabilities aspects of the educational, strategies, supports and services for success
  • Validator Utilitia – automatyczne narzędzie badania dostępności stron internetowych
  • Pełnomocnik, czy „Niemocnik”? – umocowanie pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych w strukturach uczelni

Dwa logotypy: miasta Kraków oraz Fundacji Batorego

Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz Gminy Miejskiej Kraków

Patronat honorowy:

Dwa logotypy: Polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner konferencji:

Logotyp Utilitia

Patroni medialni:

Logotypy Patronów medialnych: Dziennika Polskiego, Kwartalnika Tyfloświat, portalu wkrakowie.pl oraz KSSN

Zapraszamy do lektury materiałów konferencyjnych:

Wróć do początku strony