Pełno(s)prawny Student 2010 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Już po raz czwarty, 25 października 2010 r., odbyła się w Krakowie konferencja pod tytułem ,,Pełno(s)prawny student”. Uczestnicy dyskutowali na temat poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych, wspierani głosem przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szefa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Temple University – Johna Bennetta.

Tym razem rozmawiano na temat treści i znaczenia nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Tradycyjnie już zaprezentowano dobre praktyki, stosowane z powodzeniem przez uczelnie w celu wsparcia procesu kształcenia osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mogli również poznać propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić pracę nauczycieli z osobami niepełnosprawnymi.

W konferencji wziął udział Konsul USA Jeffrey Vick, zaznaczając, że współpraca na płaszczyźnie otwierania coraz to szerszych możliwości dla osób niepełnosprawnych może stać się ważnym elementem współpracy pomiędzy amerykańskimi i polskimi instytucjami. Pobyt Johna Bennetta w Polsce, w tym jego udział w Konferencji udało się zorganizować i sfinansować dzięki wsparciu Konsulatu USA w Krakowie oraz spółki Utilitia Sp. z o.o.. Dało to uczestnikom konferencji szansę na poznanie drogi zmierzającej do dostosowania Uniwersytetu Temple dla specyficznych potrzeb niepełnosprawnych studentów.

Audytorium konferencji mogło wysłuchać wystąpień na temat:

  • Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – proponowane zmiany w kontekście zapewnienia dostępu do studiów osobom niepełnosprawnym,
  • Profesjonalne systemy wspomagania słuchu jako narzędzie wspierające dla studentów głuchych i słabosłyszących,
  • Student z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia w środowisku akademickim,
  • Praktyczne aspekty wykorzystania dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych – prezentacja dobrych praktyk,
  • Rola wsparcia osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym,
  • Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 2010.

Konferencja organizowana była w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa.

Logotyp miasta Kraków

Konferencję swoim patronatem objęła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Natomiast patronami medialnymi byli:

Logotypy patronów medialnych: Radia Kraków, Województwa Małopolskiego, Kwartalnika Tyfloświat i TVP Kraków

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „DOTACJE NA INNOWACJE”.

Logotypy unijne projektu Innowacyjna Gospodarka i flaga Unii Europejskiej

Zapraszamy do lektury materiałów konferencyjnych:

Wróć do początku strony