Pełno(s)prawny Student 2009 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w dniach 16-17 września 2009 roku, w Krakowie zorganizowała III edycję konferencji pod hasłem: PEŁNOSPRAWNY STUDENT, adresowanej do przedstawicieli wyższych uczelni.

Konferencja była poświęcona zagadnieniom dotyczącym: możliwości wykorzystania dotacji budżetowej na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych; proponowanych zmian prawnych oraz organizacji systemu wsparcia. Wzorem lat ubiegłych uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami, stosowanymi z powodzeniem przez uczelnie w celu usprawnienia procesu kształcenia osób niepełnosprawnych a także wymienić swoim doświadczenie w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpień na temat:

  • Nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w kierunku zapewnienia dostępu do studiów osobom niepełnosprawnym
  • Podnoszenia kwalifikacji kadr uczelni wyższych w obszarze niepełnosprawności
  • Organizacji systemu wsparcia na poziomie ponaduczelnianym
  • Roli bibliotek uczelni technicznych w procesie kształcenia osób niepełnosprawnych
  • Dostępności serwisów internetowych
  • Koordynacji pracy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych
  • Ochrony praw autorskich w kontekście uniwersyteckich zbiorów elektronicznych

W podgrupach tematycznych uczestnicy konferencji dyskutowali min. na temat organizacji zajęć sportowych dla studentów niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej.

Konferencja realizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Patronami medialnymi byli:

Logotypy TVP Kraków i Radio Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotyp PFRON

Zapraszamy do lektury materiałów konferencyjnych:

Pliki do pobrania:

Wróć do początku strony