Pełno(s)prawny Student 2007 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Prowadzono prace związane z organizacją konferencji skierowanej do przedstawicieli uczelni wyższych. Dnia 21 listopada 2007 r. zorganizowani konferencję pt „Pełnosprawny Student”.

Konferencja była poświęcona zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, zwiększającymi dostęp osób niepełnosprawnych do studiów wyższych, wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w prezentacji dobrych praktyk, stosowanych przez uczelnie.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób (zamiast planowanych 80), które reprezentowały:

  • Środowisko akademickie (około 120 uczelni)
  • Urzędy centralne (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biur Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych itp.)
  • Urzędy regionalne i lokalne (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa itp.)
  • Organizacje pozarządowe itp.,

W trakcie konferencji:

  • Omówiono w formie prezentacji wszystkie części poradnika dla wyższych uczelni
  • Nawiązano współpracę z kilkudziesięcioma uczelnianymi pełnomocnikami ds. osób niepełnosprawnych.

Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów dotyczących osób niewidomych w szkolnictwie wyższym oraz prawa autorskiego.

Wróć do początku strony