IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbył się 25 października 2018 roku w Warszawie w budynku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Chodakowska 19/31).

Hasło kongresu brzmiało „Za Niezależnym Życiem”.

Uczestnicy dyskutowali min. o rządowym pakiecie rozwiązań, w tym Programie Dostępność Plus oraz o planowanej reformie orzecznictwa.

W czasie IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami wyjątkowo ważna była liczna obecność przedstawicieli środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami i osób sprawujących faktyczne wsparcie (opiekunów), w tym osób zaangażowanych w sejmowy protest.

Zagadnienia, poruszane podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

W czasie spotkania poruszano następujące kwestie:

  1. Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
  2. Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego. W jakim kierunku powinny iść zmiany w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami?
  3. Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
  4. Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
  5. Jakie są efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku?

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedziły spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne w kilkunastu miastach w całej Polsce.

Wróć do początku strony