I Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Konwencja ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami w praktyce

16 września 2015 r.

Baner pierwszego Kongresu przedstaawiający z lewej stron osoby z niepełnosprawnościami zawierający tekst Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, 16 września 2015 r. w Warszawie i logotypy sponsorów

Miejsce:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

PROGRAM KONGRESU:

09.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.50 Otwarcie Kongresu, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizatorów

10.50-11.10 Wręczenie nagród dla ambasadorów Konwencji

11.10-12.30 Część I: Czy Konwencja działa?

Obszary:

 • Samorząd, Fundacja Aktywizacja;
 • Wybory, Fundacja Vis Maior;
 • Psy przewodniki, Fundacja Pies Przewodnik;
 • Osoby Głuche, Polski Związek Głuchych;
 • Dostępność informacji, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni;
 • dyskusja

12.30-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-14.35 Część II: Czy Konwencja działa?

Obszary:

 • Edukacja, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
 • Praca, Fundacja Aktywizacja;
 • Zabezpieczenie społeczne, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Dostępność architektoniczna, Politechnika Gdańska;
 • Ubezwłasnowolnienie i dostęp do sądu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 • dyskusja

14.35-14.50 Społeczny Raport Alternatywny z realizacji w Polsce Konwencji

14.50-15.00 Podsumowanie Kongresu

Podczas trwania Kongresu zapraszaliśmy na stoiska organizacji i na spotkania z ekspertami, u których można było otrzymać bezpłatne porady z zakresu łamania praw osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o Konwencji i monitoringu obywatelskim można było znaleźć na stronach: www.monitoringobywatelski.firr.org.pl, www.konwencja.org/konwencja/

Projekt był finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Tyrzy logotypy: Funduszy Norweskich, Fundacji Batorego oraz Polskiej Fundacji Dzieci i młodzieży

Wróć do początku strony