VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami miał miejsce 15 listopada 2022 r. w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie oraz w formule online.

Wzięło w nim udział 21 panelistek i panelistów oraz ponad 200 uczestniczek i uczestników.

Tegorocznemu Kongresowi przyświecało hasło „10 lat Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?”.

Wydarzenie zorganizowało Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju.

Ramowy program wydarzenia:

 1. Aktualne wyzwania i szanse związane z wdrażaniem Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Europie – Sif Holst, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 2. Panel dyskusyjny „10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce”

Panelistki / paneliści::

 • Katarzyna Bierzanowska, Pełnoprawna
 • Magdalena Kocejko, Nieformalna grupa Artykuł 6
 • Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Roman Szacki, Ruch społeczny „Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją”
 • Jacek Zadrożny, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
 1. Panel dyskusyjny „Konwencja w sytuacjach kryzysowych”

Panelistki / paneliści:

 • Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Khrystyna Rudenko, Stowarzyszenie na rzecz Imigranckich Rodzin Osób z Niepełnosprawnością „Patchwork”
 • Phillipa Tucker, Europejskie Forum Niepełnosprawności (EDF)
 • Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych
 • Gordon Rattray, Europejskie Forum Niepełnosprawności (EDF)
 • Sorin Ţaţa, Rumuńska Krajowa Rada ds. Niepełnosprawności
 1. Panel dyskusyjny „Edukacja włączająca szansą dla wszystkich”

Panelistki / paneliści

 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, Instytut Głuchoniemych
 • Joanna Piwowońska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Katarzyna Świeczkowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Paweł Kacprzyk, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa
 1. Panel dyskusyjny „Przyszłość Konwencji w Polsce”

Panelistki / paneliści:

 • Anna Drabarz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Alina Kaszkiel-Suska, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Tomasz Grabowski, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska
 • Łukasz Orylski, Europejska Sieć na rzecz Niezależnego Życia (ENIL)
 1. Przyjęcie uchwały VIII Kongresu i zamknięcie wydarzenia
Plakat VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Wróć do początku strony