Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zdjecie przedstawia logotyp Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. To kwiat narysowany czerwoną linią, na zielonej łodydze.

Okres realizacji projektu:

I ETAP: 01.04.2019r. – 31.03.2020r.
II ETAP: 01.04.2020 – 31.03.2021r.
III ETAP: 01.04.2021 – 31.03.2022r.

Osoby kontaktowe:

Joanna Skowron, Joanna.Skowron@firr.org.pl, tel. 607 498 230

Czemu służy projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
 • udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego możesz skorzystać:

 • z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
 • z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (część uczestników),
 • z płatnego stażu (część uczestników).

Jakie są warunki uczestnictwa:

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

Więcej informacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14

30-015 Kraków

tel. (12) 444 73 49

Wróć do początku strony