Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logotyp Miasta Kraków

Źródło finansowania:

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków miasta Krakowa

Biuro projektu /obszar realizacji:

Gmina Miejska Kraków

Okres realizacji:

01.11.2021 – 30.09.2023

01.10.2023-31.05.2025

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, tel: +48663883332, 

e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

Główne cele projektu:

  1. Nawiązanie współpracy ze szpitalami, znajdującymi się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, prowadzącymi oddziały ginekologiczno-połoznicze;
  2. Nawiązanie współpracy ze szkołami rodzenia;
  3. Prowadzenie w w/w podmiotach usługi „przewodniczki” polegającej na:
  • pełnieniu dyżurów na oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali oraz w szkołach rodzenia według ustalonego harmonogramu,
  • prowadzeniu rozmów z kobietami w ciąży oraz rodzicami nowonarodzonych dzieci na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w przypadku kobiet w ciąży – w szkołach rodzenia, podczas których prezentowana będzie możliwość skorzystania z usługi „przewodniczki”,
  • udzielaniu bezpośredniego wsparcia Uczestnikom zadania, w tym ułatwiania dostępu do różnorodnych form pomocy funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w zakresie: załatwiania formalności związanych z narodzinami dziecka, przysługujących uprawnień, form pomocy finansowej i pozafinansowej, usług społecznych i zdrowotnych oraz indywidualnego poradnictwa dostosowanego do potrzeb Uczestników zadania,
  • indywidualnych spotkaniach w miejscu zamieszkania/w miejscu wskazanym przez Uczestników po opuszczeniu szpitala,
  • współpracy z personelem szpitala, szkoły rodzenia;
  • nawiązaniu współpracy z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, reintegracji zawodowej i społecznej w celu zapewnienia Uczestnikom uzyskania specjalistycznego wsparcia.

Grupa docelowa:

Kobiety w ciąży, rodzice przygotowujący się̨ na narodziny dziecka oraz rodzice małych dzieci w wieku do 12 miesięcy, zamieszkujący w Krakowie.

Wróć do początku strony