Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją wiodącą (Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia Wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.1, dokumentu, do którego odwołują się także przepisy polskie.

Procedura autoryzacji obejmuje konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych. Po zakończeniu konsultacji, rozpoczęty zostanie proces weryfikacji kandydującego tłumaczenia z twórcami oryginalnego dokumentu – Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, podmiotów komercyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem dostępności cyfrowej do przesyłania uwag i sugestii do udostępnionego poniżej tłumaczenia na adres email: wcag21@firr.org.pl, państwa uwagi zbieramy do 15 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące dalszych kroków i efektów naszego działania, publikowane będą na niniejszej stronie.

Załączniki (linki otwierają się w nowym oknie):