Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją wiodącą (Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia Wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.1, dokumentu, do którego odwołują się także przepisy polskie.

Procedura autoryzacji obejmuje konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych. Po zakończeniu konsultacji, rozpoczęty zostanie proces weryfikacji kandydującego tłumaczenia z twórcami oryginalnego dokumentu – Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium).

Oficjalne konsultacje potrwają do 3 grudnia 2020 roku. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej podmiotów komercyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem dostępności cyfrowej do przesyłania uwag oraz sugestii (zarówno w języku polskim jak i angielskim) do udostępnionego poniżej tłumaczenia na specjalnie do tego uruchomionej przez W3C liście. Do listy można się dopisać, wysyłając maila o tytule „Subscribe” na adres public-auth-trans-pl@w3.org. Archiwum wcześniejszej poczty na temat polskiego tłumaczenia WCAG 2.1 znajduje się pod adresem: https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-pl/.

Informacje dotyczące dalszych kroków i efektów naszego działania, publikowane będą na niniejszej stronie.

https://www.w3.org/blog/news/archives/8951
https://twitter.com/w3c/status/1370308876671803393

Załączniki (linki otwierają się w nowym oknie):

Wróć do początku strony