Pełno(s)prawny Student 2020 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

XIV edycja konferencji Pełno(s)prawny Student, jak co roku poświęcona zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego, była wyjątkowa.

Pierwszy raz bowiem, z powodu pandemii COVID-19, wydarzenie odbyło się w formie online.

Spotkaliśmy się przed ekranami naszych laptopów w dniach 1-2 grudnia 2020 r.

Mimo zdalnej formy wydarzenia, cieszyło się ono niemniejszą popularnością, niż w latach ubiegłych.

Fundacja bowiem zapewniła uczestnikom zróżnicowany i bogaty program konferencji.

Program pierwszego dnia konferencji

  1. O efektach wdrożenia Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mówił Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
  2. Następną część poprowadziły dr hab. inż. Katarzyna Jach Prof. Politechniki Wrocławskiej oraz dr Anna Borkowska z Politechniki Wrocławskiej. Prowadzące przedstawiły wyniki badania dotyczącego dostępności kształcenia podczas pandemii.
  3. O funkcjonowaniu Biur Osób z Niepełnosprawnościami w dobie pandemii mówiły:
  • Magdalena Biernat, Konsultant ds. Studenckich oraz Anna Duczmalewska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prezentując, hybrydową hybrydową formę pracy BON UP,
  • Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych działającej przy KRASP.
  1. dr Anna Rdest z FIRR przedstawiła dobre praktyki w Europie w kontekście projektu ATU – Access To Universities for Persons with Disabilities (Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami), który Fundacja realizuje w partnerstwie z uczelniami oraz organizacjami z Włoch, Bułgarii oraz Czech.

Pierwszy dzień konferencji Pełno(s)prawny Student XIV

Program drugiego dnia konferencji

  1. Technologie na uczelni w dobie pandemii. Wystąpienie Piotra Witka – eksperta ds. dostępności cyfrowej z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
  2. Wsparcie asystenckie podczas pandemii. Wystąpienie Ariela Fecyka – wiceprezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości.
  3. Usprawnienia, które pozostaną na uczelni. Wystąpienie dr Patrycji Goryń – Pełnomocnika Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie w Białymstoku.

Drugi dzień konferencji Pełno(s)prawny Student XIV

Wróć do początku strony