kongres_logotyp - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logotyp Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:
Po lewej symboliczny, uproszczony obraz w kolorze niebieskim 4 osób trzymających się za ręce i stykających się nogami. Ręce tworzą okrąg z 4 głowami na zewnątrz. Tułowie i stykające się nogi tworzą jak gdyby kwadrat z wklęsłymi do środka bokami.
Centralnie i na prawo napis w kolorze szarym dużymi literami: w pierwszym wierszu dużą czcionką „KONGRES”, w drugim mniejszą czczionką: „OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”.

Wróć do początku strony