- Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie w ministerstwie inwestycji i rozwoju z podpisania umowy z naszą fundacją na projekt dostępna szkoła. Stoją obok siebie, minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, przedstawiciele innych instytucji oraz Justyna Kucińska i Joanna Bryk z naszej Fundacji.

od lewej strony stoją: Przemysław Cieszyński, Bank Gospodarstwa Krajowego, Paweł Chorąży, Bank Gospodarstwa Krajowego, Marlena Maląg, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Marcin Zieleniecki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Tadeusz Kozek, Fundacja Fundusz Współpracy, Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Joanna Bryk, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Wróć do początku strony