Banner promujący IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

rafika promuje IV Kongres Osób z Nipełnosprawnościami. Na grafice, pośrodku znajduje się czarny napis z niebieskim znaczkiem #ZaNiezależnymŻyciem. Nd nim widnieje napis IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, natomiast pod mieści się data 25 października 2018 r. W prawym, dolnym rogu miesci się napis konwencja.org. Wzdłuż górnej krawędzi umieszczono logotypy Kongresu, Konwentów Regionalnych, Ambasadora Konwencji oraz Monitoringu wdrażana Konwencji. Na samym dole banneru, pośrodku widnieje logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych. Przy dolnej, lewej krawędzi znajduje się odniesienie – konwencja.org.

Wróć do początku strony