Pracownik administracyjny poszukiwany! ARCHIWALNA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rynek krakowski z Sukiennicami i kościołem mariackim w tle

Do biura Fundacji w Krakowie poszukujemy nowego pracownika na stanowisko Pracowniczki/Pracownika administracyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 roku.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego to grupa entuzjastów, którym na sercu leży dobro każdego człowieka. Zapał do pracy skutkuje licznymi szkoleniami i projektami, które pomagają coraz większej liczbie osób z niepełnosprawnościami. Dołącz do naszego zespołu!

WAŻNE: Prosimy o odpowiedzi na pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków, ul. Świętokrzyska 14

Liczba wakatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „pracownika administracyjnego” będzie należało m.in.:

 • obsługa sekretarsko-administracyjna biura;
 • zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów;
 • aktywna współpraca z innymi działami wewnątrz Fundacji;
 • zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji;
 • przyjmowanie klientów i gości, kontakt z klientami i kontrahentami Fundacji;
 • udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów;
 • organizacja i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura;
 • prace związane z uczestnictwem Fundacji w wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • prace związane z przygotowywaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów, itp.;
 • obsługa spotkań, konferencji, posiedzeń, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • redagowanie pism, artykułów i innych tekstów;
 • prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację;
 • realizacja wsparcia typu asystenckiego dla osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektów realizowanych przez Fundację;
 • sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów związanych z realizacją działań statutowych Fundacji.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegłej obsługi komputera, znajomości pakietu MS Office, Outlook,
 • komunikatywności, odpowiedzialności, systematyczności,
 • samodzielności, rzetelności i dobrej organizacji pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole, łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

WAŻNE: Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 • Proszę krótko opisać wybrane zdarzenie, które potwierdzi, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków);
 • Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami, weźmie w niej udział około 300 osób. Proszę przedstawić i opisać w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji, jak i jej realizacji;
 • Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za zorganizowanie i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Fundacji (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji). Proszę opisać w jaki sposób zrealizuje Pani/Pan to zadanie?
 • Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Prosimy o podanie konkretnej kwoty brutto lub “widełek”.

UWAGA! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 14 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2022 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl, można je również składać osobiście (z dopiskiem: “Aplikacja: Pracownik administracyjny – Kraków”) w oddziale Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, przy ul. Świętokrzyskiej 14 (lok. 7, klatka C, wejście od strony ZUS-u).

Informacje o przetwarzaniu danych:               

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Wróć do początku strony