Poszukujemy pracownika na stanowisko asystenta ds. realizacji projektów ARCHIWALNA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rynek krakowski z Sukiennicami i kościołem mariackim w tle

Zapraszamy do składania aplikacji do 10 lipca 2022 r.!

Tytuł oferty: asystent ds. realizacji projektów,

Liczba wakatów: 1,

Miejsce pracy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków,

Wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę).

Obowiązki na stanowisku asystent ds. realizacji projektów

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta ds. realizacji projektów będzie należało m.in.:

 • wsparcie koordynatora projektów w ich realizacji od strony merytorycznej i finansowej, zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów, zgodnie z wytycznymi programowymi;
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej;
 • sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami;
 • planowanie, bieżąca i okresowa sprawozdawczość;
 • monitoring finansowy i merytoryczny projektu;
 • wsparcie w przygotowywaniu części merytorycznych wniosków o płatność i sprawozdań projektowych;
 • kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp.

Wymagania na stanowisku asystent ds. realizacji projektów:

Od osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta ds. realizacji projektów wymagamy m.in.:

 • biegłej obsługi komputera (MS Office – Excel, Word, Outlook);
 • wysokiej kultury osobistej;
 • skrupulatności, rzetelności, dokładności;
 • sumienności w realizacji prac;
 • dobrej organizacji pracy;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności analitycznego myślenia i umiejętności posługiwania się różnego typu wytycznymi programowymi;
 • doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenia w pracy w projektach będzie dodatkowym atutem.

Co oferujemy na stanowisku asystent ds. realizacji projektów

Na stanowisku asystent ds. realizacji projektów oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Rekrutacja

Wraz z aplikacją prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, znajdujące się poniżej. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane (!).

Pytania rekrutacyjne:

1. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować swoje działania i zrealizować z sukcesem ten plan? Proszę podać przykład z codziennego (lub zawodowego) życia.

2. Czy jest Pan/Pani osobą dobrze zorganizowaną, dokładną, lubi Pan/Pani pracę z dokumentami, potrafi Pan/Pani utrzymać w nich porządek? Proszę opisać krótko, w czym to się przejawia w codziennym życiu.

3. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować np. szkolenie od A do Z, czyli od przygotowania jego kosztorysu, poprzez zatrudnienie trenerów, aż do wręczenia zaświadczeń potwierdzających udział, podziękowania uczestnikom i rozliczenia finansowego zajęć? Jak wg Pana/Pani wygląda taki proces?

4. Czy potrafi Pan/Pani bardzo dobrze obsługiwać programy biurowe (Word, Excel, Outlook)? Każdy twierdzi, że umie 🙂 Ale czy potrafi Pan/Pani organizować dzięki nim swoją pracę? Jak to Pan/Pani robi?

5. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z pracą w projektach, finansowanych z różnych źródeł? Jeśli tak, to jakie to doświadczenie i w jakich projektach Pan/Pani pracował/-a (proszę o opisanie w kilku punktach)?

6. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia w kontaktach lub pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, to jakie?

7. Ile chce Pan/Pani zarabiać na stanowisku „asystent ds. projektów”? Prosimy o podanie konkretnej kwoty lub „widełek”.

Rekrutacja na stanowisko asystenta ds. projektów/pracownika administracyjnego będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez naszą Fundację;

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku asystenta ds. projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o przesłanie swoich ofert (z dopiskiem: „Asystent ds. realizacji projektów) najpóźniej do dnia 10 lipca 2022 r. na adres mailowy: rekrutacja@firr.org.pl

Zapraszamy!

Wróć do początku strony