Fundacja poszukuje Specjalistki-/ty ds. dostępności cyfrowej ARCHIWALNA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rynek krakowski z Sukiennicami i kościołem mariackim w tle

Do biura Fundacji w Krakowie poszukujemy nowego pracownika na stanowisko Specjalistki/-ty ds. dostępności cyfrowej. Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca 2022 roku.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków, ul. Świętokrzyska 14
Liczba wakatów: 1
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę)

Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalistki/-ty ds. dostępności cyfrowej będzie należało m.in.:

 • prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • prowadzenie i współprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych imprez organizowanych w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • adaptowanie publikacji oraz innych dokumentów elektronicznych do dostępnej cyfrowo postaci;
 • dostosowanie materiałów informacyjnych zgodnie z wymogami dostępności;
 • tworzenie oraz dodawanie napisów dla osób niesłyszących do materiałów audio-video;
 • audytowanie dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych;
 • redagowanie materiałów szkoleniowych, tekstów promocyjnych i upowszechniających dostępność cyfrową;
 • nawiązywanie oraz rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi oraz jednostkami administracji publicznej w obszarze dostępności cyfrowej.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • doświadczenie w wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint, programy graficzne),
 • znajomość systemów CMS w rodzaju WordPress lub Joomla będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość podstaw HTML i CSS będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem,
 • posiadana niepełnosprawność będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

WAŻNE: Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

1. Czym wg ciebie jest dostępność cyfrowa? Prosimy podkreślić wybraną odpowiedź:

 • Tworzeniem stron internetowych w taki sposób, aby były one dostępne dla osób niewidomych i używanych przez nie technologii asystujących.
 • Tworzeniem treści elektronicznych w taki sposób, aby były one dostępne dla wszystkich.
 • Dostępność cyfrowa to ustawowy obowiązek udostępniania informacji przez wszystkie aplikacje mobilne i strony internetowe.

2. Kogo wg ciebie dotyka problem braku dostępności informacji? Prosimy podkreślić wybraną odpowiedź:

 • Osób niewidomych i głuchych.
 • Niewidomych, głuchych i seniorów.
 • Wszystkich osób korzystających z informacji elektronicznej.

3. Czy wg ciebie dostępne powinny być tylko serwisy internetowe i aplikacje mobilne jednostek administracji publicznej? Czy tylko prywatnych właścicieli w rodzaju sklepów, kin czy restauracji? A może wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne powinny być dostępne cyfrowo? W kilku zdaniach uzasadnij swój punkt widzenia.

4. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki) – jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

UWAGA! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 14 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Aplikacje należy przesyłać do 8 lipca 2022 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl, można je również składać osobiście (z dopiskiem: “Aplikacja: Specjalistka-ta ds. dostępności cyfrowej – Kraków”) w oddziale Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, przy ul. Świętokrzyskiej 14 (lok. 7, klatka C, wejście od strony ZUS-u).

Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy.
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony