Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Tytuł oferty: Pracownik administracyjno-biurowy / Pracowniczka administracyjno-biurowa

Liczba wakatów: 1

Miejsce pracy (region): Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób
z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

Prosimy o przesłanie swoich ofert na adres rekrutacja@firr.org.pl najpóźniej do dnia 15 lutego 2023 r.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 14 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Pracownika administracyjno-biurowego / Pracowniczki administracyjno-biurowej będzie należało m.in.:

 • obsługa sekretarsko-administracyjna biura.
 • zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów,
 • aktywna współpraca z innymi działami wewnątrz Fundacji,
 • zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji,
 • przyjmowanie klientów i gości, kontakt z klientami i kontrahentami Fundacji;
 • udzielanie informacji nt działań statutowych Fundacji,
 • wsparcie organizacyjno-techniczne dla personelu merytorycznego Fundacji,
 • organizacja i realizacja zaopatrzenia w materiały, niezbędne do funkcjonowania biura,
 • realizacja prac organizacyjno-logistycznych, związanych z realizacją projektów oraz uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych,
 • realizacja prac organizacyjno-logistycznych, związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacją biletów itp.,
 • przygotowywanie pism, prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z działaniami statutowymi Fundacji,
 • prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację.
 • realizacja wsparcia typu asystenckiego dla niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.).
 • kompletowanie danych / wprowadzanie danych do systemu komputerowego, prowadzenie rejestrów / ewidencji,
 • sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, doskonała organizacja pracy, skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku oraz w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np.
  w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bezzwrotną pomoc finansową dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Rekrutacja na stanowisko Pracownika administracyjno-biurowego / Pracowniczki administracyjno-biurowej będzie przebiegała dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku
Pracownika administracyjno-biurowego / Pracowniczki administracyjno-biurowej – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

 1. Proszę krótko opisać wybrane zdarzenie, które potwierdzi, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków).
 • Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami, weźmie w niej udział około 300 osób. Proszę przedstawić i opisać w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji, jak i jej realizacji.
 • Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za zorganizowanie i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Fundacji (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji). Proszę opisać w jaki sposób zrealizuje Pani/Pan to zadanie?
 • Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

UWAGA! Oferty należy przesyłać wyłączne na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl).

Wróć do początku strony