Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie ARCHIWALNA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rynek krakowski z Sukiennicami i kościołem mariackim w tle

Asystentka/Asystent ds. rozliczeń i ewidencjonowania / Archiwistka/Archiwista

Liczba wakatów: 1

Miejsce pracy (region): Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób
z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

Prosimy o przesłanie swoich ofert na adres rekrutacja@firr.org.plnajpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 14 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń i ewidencjonowania / Archiwistki/Archiwisty będzie należało m.in.:

 • wsparcie działu finansowo-księgowego w bieżących zadaniach,
 • realizacja zadań, związanych z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 • kompletowanie, ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, kadrowych, płacowych i innych,
 • przetwarzanie dokumentacji finansowo-księgowej z wersji papierowej na elektroniczną, zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych, rozliczanie delegacji,
 • kompletowanie danych / wprowadzanie danych do systemu komputerowego, prowadzenie rejestrów / ewidencji, sporządzanie zestawień oraz innych niezbędnych dokumentów, prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie – min. średnie (w obszarze administracji, finansów lub księgowości),
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, doskonała organizacja pracy, skrupulatność i dokładność,
 • dodatkowym atutem będą:
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów,
  • znajomość obsługi systemu Comarch Optima,
  • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np.
  w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Rekrutacja na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń i ewidencjonowania / Archiwistki/Archiwisty będzie przebiegała dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń i ewidencjonowania / Archiwistki/Archiwisty – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

1. Proszę krótko opisać wybrane zdarzenie, które potwierdzi, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 500 znaków).

2. Do dziś należy złożyć (ważna jest data stempla pocztowego) do instytucji rozliczającej projekt bardzo ważne sprawozdanie z jego dotychczasowej realizacji.

Do sprawozdania mają być obowiązkowo załączone listy obecności na poszczególnych zajęciach, podpisane przez uczestników projektu.

Jeden z trenerów dostarczył do Fundacji tylko część list obecności – niestety, nie ma z nim kontaktu i nie ma możliwości uzyskania od niego brakujących dokumentów.

Sprawozdanie jest więc niekompletne. Co Pani/Pana robi w takiej sytuacji? Proszę krótko opisać.

3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Wróć do początku strony