„USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika promująca ogłoszenie o usłudze asystenckiej.

Na zdjęciu widnieje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz z laską, natomiast po prawej stronie idzie jego asystent. na Grafiką umiesczzony został napis „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”. Pod zdjęciemi widnieje szereg logotypów Partnerów znalazły się logotypy Patnerów projektu: Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Mazowsza, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Unii Europejskiej – Europejskich Funduszy Społecznych

Wróć do początku strony