na zdjęciu widoczne jest logotyp projektu Bliżej dostępności, oraz logotypy partnerów - Spółdzielni socjalnej Fado oraz Fundacji TUS

Rzeczy na co dzień niezauważalne dla ludzi sprawnych, zmieniają życie osób z niepełnosprawnościami. Trzeba zacząć dostrzegać świat z innej perspektywy i starać się tak kształtować rzeczywistość, aby ułatwiać życie najbardziej potrzebującym – to jedna z opinii podsumowującej szkolenie z cyklu Bliżej dostępności.

Szkolenia prowadzone przez naszych trenerów opierają się na wielu praktycznych ćwiczeniach, dzięki którym wszyscy uczestnicy mogą samodzielnie doświadczyć niepełnosprawności oraz – popatrzyć na świat – z innej perspektywy. Poza częścią teoretyczną, szkolenie pozwala też „wejść w rolę” osoby z niepełnosprawnością, która chce załatwić różne sprawy w urzędach. Co jest możliwe, co trudne? Jakie jest dobre rozwiązanie?

Dzięki szkoleniu wiem, jak wygląda życie osoby z niepełnosprawnością- zarówno osoby niewidomej, osoby niesłyszącej a także osoby, która musi poruszać się na wózku inwalidzkim albo przy pomocy kul, czy też balkonika. Będzie mi teraz łatwiej zrozumieć co należy zrobić,  aby w jakimś stopniu pomóc – podsumował szkolenie jeden z uczestników.

Już cztery miesiące nasza Fundacja oraz Spółdzielnia Socjalna FADO Fundacja TUS prowadzą szkolenia adresowane do pracowników planowania przestrzennego, administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich z jednostek administracji publicznej.
Projekt obejmuje dwudniowe szkolenia, dotyczące dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. 
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę projektu: http://www.blizejdostepnosci.pl

Rekrutację na szkolenia prowadzimy nadal. Zapraszamy serdecznie.

Na wszystkie pytania, dotyczące szkoleń, odpowie Artur Then: Artur.then@firr.org.pl, tel: 663 120 419

Zapraszamy do zobaczenia krótkiej fotorelacji: