na stole toi laptop ze srebrną klawiatirą. Ekran ma czarny. Na klawiaturze widać palce młodej kobiety. Ona sama znajduje się poza kadrem. Pracuje przy komputerze.

Do naszej siedziby w Krakowie poszukujemy pracownika administracyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 roku. Dołącz do naszego zespołu!

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „pracownika administracyjnego” będzie należało m.in.:

 • obsługa sekretarsko-administracyjna biura;
 • udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów;
 • organizacja i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów itp;
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • redagowanie pism, artykułów prasowych i innych tekstów;
 • prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację;
 • realizacja wsparcia typu asystenckiego dla osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.);
 • sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegłej obsługi komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • komunikatywności, odpowiedzialności, systematyczności,
 • samodzielności, rzetelności i doskonałej organizacji pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.


Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne.
Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 • prosimy o krótkie opis wybranego zdarzenia potwierdzającego, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków);
 • jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania aktywności i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami. Weźmie w niej udział około 80 osób. Przedstaw i opisz w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji, jak i jej realizacji;
 • jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku?
  Prosimy o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert do dnia 30 czerwca 2019 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Pracownik administracyjny – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl;
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl;
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy;
 • dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
 • kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • kandydat ma także prawo do przenoszenia danych;
 • kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.