zdjęcie przedstawia dwie osoby, to uczestniczki szkolenia bliżej dostępności. jedna porusza się wózku, obie są przed biletomatem, na który świeci słońce - osoba na wózku nic nie może zobaczyć. Słońce jej przeszkadza. To przykład jak brak wyobraźni utrudnia ludziom życie.
sięgnąć do biletomatu...

„Zaszokował mnie fakt, ile niedogodności spotykają w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami…” – to jedna z wielu opinii uczestników naszych szkoleń w ramach cyklu Bliżej dostępności.

Już drugi miesiąc prowadzimy cotygodniowe szkolenia, podczas których uczestnicy otrzymują nie tylko garść wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad uniwersalnego projektowania, ale również sami „doświadczają” trudności związanych z różnymi odmianami niepełnosprawnościami. W szkoleniach uczestniczą przedstawiciele urzędów zajmujący się projektowaniem, inwestycjami i nadzorem budowlanym.

Bariery architektoniczne

Nasi trenerzy – Katarzyna Balwierz oraz Artur Then uzmysławiają różnorodne trudności w planowaniu przestrzeni – od dojścia do budynków, miejsca postojowego, komunikację w budynkach, na toaletach kończąc – które decydują o tym, w jakim stopniu otaczająca rzeczywistość może być dostępna.

„Zaskakujące jest, jak wiele barier napotyka osoba z niepełnosprawnościami w swoim życiu – komentował podczas przerwy jeden z uczestników – nie miałem wcześniej pojęcia na ten temat.” ię.

Inne doświadczenie świata

Podczas szkoleń uczestnicy sami wsiadają na wózki, chodzą o kulach czy poruszają się z laskami. Pod opieką trenerów otwierają drzwi, jadą na przystanek autobusowy czy korzystają z toalety. I niespodziewanie okazuje się, że szyny tramwajowe są nierówne, drzwi za wąskie, a w łazience nie ma szans umyć rąk. „Ćwiczenia praktyczne bardzo dobrze uzmysławiają jak wygląda świat z „innej perspektywy”. Dzięki nim rośnie nasza świadomość związana z barierami, które osoby z niepełnosprawnością  spotykają każdego dnia” – podsumowywali po praktycznych zajęciach.

„Dla mnie próg wysokości 2 cm kiedy jechałam wózkiem był nie do pokonania” – swoimi odczuciami dzieliła się jedna z osób.

Zmienić świadomość

Większość uczestników podkreśla, że szkolenia te uwrażliwiają ich na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. „Te szkolenia powinny być skierowane do wszystkich ludzi. Szczególnie powinny być organizowane prelekcje dla dzieci w szkołach (z częścią praktyczną), aby uczulać i uwrażliwiać je na potrzeby innych ludzi. Dobrze byłoby, gdyby takie zajęcia mieli też studenci architektury, konstruktorzy i budowniczy.”

Projekt Bliżej dostępności realizujemy wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną FADO oraz Fundacją TUS.


logotypy projektu BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI i jego realizatorów, Fundacji TUS, Fundacji Innstytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielni Socjalnej Fado