zdjęcie przedstawia dwie osoby lekarza oraz starszą kobietę. Kobieta siedzi, na zdjęciu są widoczne jej ręce. Druga osoba bada ją, dotykając przegubów jej dłoni. To ilustracja do informacji o dofinansowaniu na zdrowie.
Obraz, Fernando Zhiminaicela, Pixabay

Grantowe wsparcie dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej zostało ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Celem wsparcia jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, będących pacjentami takich placówek.

Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.

Bliższe informacje znajdują się pod linkiem: http://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-949-zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow.html