Anna Rozborska, wiceprezeska naszej Fundacji odbiera nominację na członkinię Rady Dostępności

15 stycznia 2020 roku nasza Wiceprezeska, Anna Rozborska, została powołana do Rady Dostępności przez minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady. Dołączyła do grona ekspertów.

Krótkie informacje o naszej Wiceprezesce

Od lipca 2019 roku pełni funkcję Wiceprezeski naszej Fundacji, z którą związana jest zawodowo od 2008 roku. Jako osoba niewidoma doskonale zna potrzeby osób z niepełnosprawnościami, o których prawa zabiega od lat.

Jest ekspertem w obszarze niepełnosprawności oraz dostępności. Koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe, między innymi: Sound of Vision, Pomocne Oko, Echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku i wiele innych. Zajmowała się również monitoringiem działań legislacyjnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, prowadziła serię szkoleń dla przedstawicieli samorządów z terenu wszystkich województw na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Rada Dostępności

Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Do głównych zadań rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.