Utilitia podmiotem certyfikującym dostępność. Serdecznie gratulujemy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

symboliczne nadawanie certyfikatu (infografika) Logotyp Utilitii

Serdecznie gratulujemy Utilitti, która zyskała status podmiotu certyfikującego.

Od tej chwili jest ona uprawniona do przeprowadzania certyfikacji dostępności:

  • cyfrowej,
  • architektonicznej,
  • informacyjno-komunikacyjnej.

Certyfikaty dostępności wiążą się z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku. Wprowadziła ona nowy, nieobowiązkowy mechanizm specjalnej certyfikacji.

Zaświadczenia o dostępności są, zgodnie z nią, przyznawane firmom i organizacjom, które najpierw pomyślnie przejdą audyt dostępności. Audyt jest przeprowadzany przez niezależne podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wyłoniło je w drodze konkursu na podmioty certyfikujące Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Co należy do obowiązków podmiotu certyfikującego?

Do obowiązków podmiotu certyfikującego należy:

  • sprawdzanie, czy ubiegająca się o certyfikat organizacja spełnia wynikające z ustawy, minimalne wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-promocyjnej, 
  • formułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot, 
  • wydawanie certyfikatów dostępności.

Jakie warunki powinien spełnić podmiot certyfikujący?

Podmiot certyfikujący powinien dysponować kadrą, posiadającą udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i prowadzeniu szkoleń z dostępności:

  • architektonicznej lub uniwersalnego projektowania,
  • cyfrowej,
  • informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto w skład kadry podmiotu certyfikującego musi wchodzić osoba:

  • poruszająca się na wózku inwalidzkim,
  • z chorobą wzroku,
  • z chorobą słuchu.

Kolejny wymóg, odnośnie podmiotu certyfikującego, dotyczy sprzętu. Podmiot musi posiadać wymagany potencjał techniczny i organizacyjny, czyli:

  • sprzęt komputerowy,
  • metodykę dokonywania audytu,
  • metodykę dokonywania kontroli podmiotów, którym nadano certyfikat,
  • niezbędne urządzenia pomiarowe.

Jak przyznawane są certyfikaty?

Certyfikaty dostępności przyznaje podmiot certyfikujący po pozytywnym przebiegu audytu.

Certyfikat potwierdza, że dane miejsce jest przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców jest uprawnienie do uzyskania 5% zniżki na składki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Certyfikat ma ważność 4 lata.

W chwili obecnej certyfikat dostępności posiada około 300 obiektów architektonicznych w tym:

  • Pałac Prezydencki,
  • Rezydencja Prezydenta RP,
  • Miasteczko Orange,
  • Lotnisko Chopina,
  • SKANSKA SPARK,
  • SKANSKA Generation,
  • Ghelamco HUB,
  • HB Reavis Varso Place.
Wróć do początku strony