Zapraszamy na bezpłatny kurs j. angielskiego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Szkolna tablica, na niej napisane kolorową kredą angielskie zwroty: hello, hi, How are you?, Goodbye!

Zapraszamy na kurs języka angielskiego w ramach Projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może wziąć udział w kursie?

W bezpłatnym kursie języka angielskiego mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzroku lub schorzeniu psychicznym, zamieszkujące województwa:  

  • łódzkie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • mazowieckie.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w nauce języka angielskiego jest zapisanie się do rocznego Projektu im. „Centrum Ludwika Braille’a” (termin trwania projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023).

W dniu 17 maja 2022r. o godzinie 17:00 odbędzie się rozmowa i test kwalifikacyjny w formie zdalnej, przypisujące chętnych uczestników kursu do odpowiedniego poziomu nauczania.

Zgłoszenia do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i podniesieniem swoich kompetencji językowych prosimy o zgłoszenie na adres : clb@firr.org.pl lub kontakt telefoniczny:665 939 005

Wróć do początku strony