Niemal sto miejscowości i ponad 23 000 przejechanych kilometrów w projekcie Dostępna Szkoła! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: dziewczynka i chłopiec w kolorowych ubraniach i z plecakami na plecach idą w kierunku znaku, na którym z napisem DOSTĘPNA SZKOŁA

Więcławice Stare, Raciborowice, Bieruń, Nowa Sól, Głogów, Jelenia Góra, Mszczonów, Gdańsk, Wejherwo, Koszalin, Jarosław, Borki, Kock, Żory, Wieluń, Gromadzice, Gliwice to zaledwie kilkanaście miejscowości z niemal stu, które odwiedzili nasi audytorzy w trakcie audytów w ramach projektu Dostępna Szkoła.

Ale to nie wszystko! Samochodami, pociągami, busami, autobusami i tramwajami audytorzy przejechali ponad… 23 000 kilometrów!

A wszystko po to, aby szkoła stała się miejscem przyjaznym dla każdego ucznia, w którym dzieci i młodzież mają równe szanse, możliwości oraz takie same perspektywy na przyszłość.

O co chodzi w Dostępnej Szkole?

Celem projektu “Dostępna Szkoła” jest opracowanie i upowszechnienie uniwersalnego i ogólnopolskiego Modelu Dostępnej Szkoły.

Model będzie testowany przez szkoły podstawowe w całej Polsce, w tym szkoły ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

W ramach projektu powstanie innowacyjny Model Dostępnej Szkoły, określający standardy dostępności szkoły we wszystkich obszarach, w tym:

  • dostosowanie procesów edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • świadomość i kompetencje kadry,
  • dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna, transportowa,
  • wyposażenie szkoły,
  • organizacja dowozu uczniów,
  • dostęp do rozwoju zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Działania projektowe obejmą:

  • opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły,
  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów grantowych dla organów prowadzących i szkół podstawowych,
  • wdrażanie modelu i wsparcie merytoryczne dla grantobiorców i szkół,
  • upowszechnienie przetestowanego modelu i jego wdrożenie do polityki.

Przetestowanie Modelu na poziomie ogólnopolskim w różnych typach szkół pozwoli na dopracowanie szczegółów i stworzenie rekomendacji do włączenia Modelu do głównego nurtu polityki.

W konsekwencji projekt przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności edukacji dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty oraz rodziców.

Serdecznie gratujemy naszym dzielnym audytorom i życzmy kolejnych, owocnych podróży!

Wróć do początku strony