Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Wartość całego projektu: 6 208 708,00 PLN Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-11-30 Cele i krótki opis Projektu: Celem partnerstwa jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów/-ek (instruktorów/-ek) orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia … Czytaj dalej Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)