Uczestnicy Konferencji Za Niezależnym Życiem w Krakowie
1 grudnia w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele licznych organizacji społecznych przekazali na ręce władz miasta Krakowa deklarację oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie. Wiele instytucji jest niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ich prawa zbyt często nie są…
Logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
25 października b.r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem!”. Uczestnicy spotkali się w 5. rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, by debatować nad Nowym System Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przebiegiem jej wdrażania Konwencji. Podczas wydarzenia zaprezentowano wytyczne do Nowego…
Uczestnicy Małopolskiego Konwentu Regionalnego
W czwartek 28 września 2017 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny, który zorganizowany został na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. przedstawiciele organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Głównym tematem konwentu było przedstawienie założeń Nowego Systemu Wsparcia. Celem było wywołanie…
Logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego…
Spotkanie kordynarów Palermo
W dniach 6-9 lipca 2017 roku w Palermo odbyło się spotkanie koordynatorów projektu: „Networking for improvement independency and entrepreneurship to disadvantaged women”, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę koordynatora głównego. Na spotkaniu podsumowana została dotychczasowa działalność projektowa, efekty prowadzonych działań, kwestie finansowe, a także zaprezentowano utworzony w ramach projektu: film „Women power” oraz…
Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich
„Wskazana modernizacja powinna przebiegać w oparciu o starannie zaplanowany Narodowy Program Deinstytucjonalizacji, zawierający cele, realny do zrealizowania harmonogram z uwzględnieniem dostępnych środków finansowania planowanych działań oraz wskaźniki, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, osoby chorujące psychicznie, osoby starsze oraz dzieci. Program powinien zawierać instrumenty koordynacji i monitoringu.” – do Prezes Rady Ministrów apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich oraz…