Logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego…
Spotkanie kordynarów Palermo
W dniach 6-9 lipca 2017 roku w Palermo odbyło się spotkanie koordynatorów projektu: „Networking for improvement independency and entrepreneurship to disadvantaged women”, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę koordynatora głównego. Na spotkaniu podsumowana została dotychczasowa działalność projektowa, efekty prowadzonych działań, kwestie finansowe, a także zaprezentowano utworzony w ramach projektu: film „Women power” oraz…
Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich
„Wskazana modernizacja powinna przebiegać w oparciu o starannie zaplanowany Narodowy Program Deinstytucjonalizacji, zawierający cele, realny do zrealizowania harmonogram z uwzględnieniem dostępnych środków finansowania planowanych działań oraz wskaźniki, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, osoby chorujące psychicznie, osoby starsze oraz dzieci. Program powinien zawierać instrumenty koordynacji i monitoringu.” – do Prezes Rady Ministrów apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich oraz…
Obrazek przedstawia schody i wejście do wielkiego budynku.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego webinarium, pt. „Prawne oraz praktyczne aspekty ruchu selfadwokatów w Polsce”, zrealizowanego we współpracy z amerykańskimi organizacjami, w ramach projektu „Rozbudowa ruchu self-adwokatów w Polsce: doświadczenia polskich i amerykańskich organizacji osób z niepełnosprawnościami”. Webinarium jest okazją do poznania polskich doświadczeń osób z niepełnosprawnością, które dbają o swoje interesy. Opowiadamy o doświadczeniach…