Ręce pięciu osób splecione razem. Fotografia jest wykadrowana na same ręce wspomnianych osób.

Oddział warszawski naszej Fundacji poszukuje kandydatów chętnych do pracy na stanowisku asystenta osoby z niepełnosprawnościami w projekcie „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność” .


Zakres obowiązków: asystowanie w przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym itp.

Usługa asystencka będzie realizowana na terenie Warszawy oraz 7 powiatów ościennych, tj. legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego.

Asystentura będzie świadczona 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00.

Od kandydatów oczekujemy:

a) wykształcenia minimum średniego,

b) wykształcenia kierunkowego (asystent osoby niepełnosprawnej),

b) minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich potwierdzonego umową, referencjami lub zaświadczeniem,

c) dyspozycyjności w przedziale 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu. Godziny są do indywidualnego ustalenia.

W przypadku braku doświadczenia  zapewniamy udział w 60-godzinnym szkoleniu z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami, które zostanie zorganizowane przez Fundację. 

Zapewniamy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • pracę w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole,
  • bilet sieciowy (miesięczny),
  • abonament telefoniczny oraz polisę OC.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne znajdują się pod linkiem i czekamy na nie do 6 stycznia 2019.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156216

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami: 663 660 051 i 22 400 50 73 oraz mailem: asystent.warszawa@firr.org.pl

Zapytanie_9.2._asystenci_2019_01_04